Cijena i načini plaćanja

 Cijena ukupnog programa u trajanju 672 školska sata je:

  • 39.600 kn – uz plaćanje u 24 jednake mjesečne rate tijekom 2 godine (24 x 1.650 kn)
  • 37.560 kn – uz plaćanje u 12 jednakih mjesečnih rata tijekom prve godine (12 x 3.130 kn)
  • 35.640 kn – za cjelokupnu uplatu do početka programa osposobljavanja

Cijena završne provjere znanja – 1.200 kn

Način uplate:

1. rata u iznosu od 1.650 kn se uplaćuje kao akontacija kod upisa ostali dio iznosa se uplaćuje prema odabranoj opciji plaćanja i to:

– za plaćanje u cijelosti – preostali iznos do prvog termina edukacije, a najkasnije do 28.11.2019.
– za plaćanje u ratama – prema rasporedu dospijeća rata u mjesečnim iznosima počev s 28.11.2019.

*Upisi za novu grupu polaznika počinju 5.09.2019. i traju do 5.11.2019.

Za prijave i upise do 9.10.2019. odobravamo 15% popusta na redovne cijene dvogodišnje edukacije.

Podaci za uplatu putem računa
Primatelj: Makronova, Ilica 11, Zagreb
IBAN: HR 15 2402 006 1100 743 730
Poziv na broj: 28112019
Svrha: program osposobljavanja za shiatsu praktičara