Cijena i načini plaćanja

Cijena ukupnog programa u trajanju 672 školska sata je:

  • 39.600 kn – uz plaćanje u 24 jednake mjesečne rate tijekom 2 godine (24 x 1.650 kn)
  • 37.560 kn – uz plaćanje u 12 jednakih mjesečnih rata tijekom prve godine (12 x 3.130 kn)
  • 35.640 kn – za cjelokupnu uplatu do početka programa osposobljavanja

Cijena završne provjere znanja – 1.200 kn

Način uplate:

1. rata u iznosu od 1.650 kn se uplaćuje kao akontacija kod upisa ostali dio iznosa se uplaćuje prema odabranoj opciji plaćanja i to:

– za plaćanje u cijelosti – preostali iznos do prvog termina edukacije
– za plaćanje u ratama – prema rasporedu dospijeća rata u mjesečnim iznosima počev s datumom prvog termina edukacije 

Podaci za uplatu putem računa

Primatelj: Makronova, Ilica 11, Zagreb
IBAN: HR 15 2402 006 1100 743 730
Poziv na broj: 28112019
Svrha: program osposobljavanja za shiatsu praktičara