Cijena i načini plaćanja

Cijena programa edukacije za shiatsu praktičara

Za uplatu u cijelosti do početka edukacije:  5.600 €
Dinamika uplata:
– akontacija u iznosu od 300 € pri prijavi i upisu
– preostali iznos najkasnije 3 dana prije početka edukacije

Za uplatu na rate (24 mjesečne rate): 5.950 €
Dinamika uplata:
– akontacija u iznosu od 300 € pri prijavi i upisu
– preostali iznos raspoređuje se u 23 rate koje se uplaćuju u redovnim mjesečnim razmacima
Točni iznosi i datumi uplate definiraju se pri upisu.

Popust za raniju prijavu: 5% (rok ranije prijave definira se pri objavi novih upisa).

Iznos kotizacije za edukaciju uključuje sve redovne termine edukacije i materijale koji se koriste te nema nikakvih dodatnih nadoplata tijekom edukacije.

Za nadoknade izostanaka koji uključuju dodatnu satnicu učitelja/predavača određuje se iznos naknade ovisno o trajanju i vrsti angažmana učitelja/predavača. Informacije o izostancima nalaze se u rubrici “Raspored”