Raspored nastave

RASPORED TERMINA ODRŽAVANJA EDUKACIJE ZA SHIATSU PRAKTIČARA / GENERACIJA 2022. – 2025.

Termin DATUM TEMA PREDAVAČI

1.

25.11.2022.
17.30 – 20.30

 

Orijentacija i vodič kroz edukaciju Tim učitelja shiatsu škole
Uvod u shiatsu Sanja Novko
26.11.-27.11.2022. / 8.30-18.30 Tretman cijelog tijela Sanja Novko

2.

17.12.2022. / 9.00 – 12.00 Teorija i praksa jina i janga Marin Kovačević Hora
17.12.2022. / 13.30 – 16.30 Teorija 5 transformacija Marin Kovačević Hora
18.12.2022. / 8.30 – 18.30 Integracija – Tretman cijelog tijela Sanja Novko

3.
14.1.2023. / 9.00 – 16.30 Anatomija – Glavne kosti Marin Kovačević Hora
15.1.2023. / 8.30 – 18.30 Meridijani, 1. dio Marin Kovačević Hora

4.
4.2.2023. / 9.00 – 16.30 Anatomija – Glavni mišići Marin Kovačević Hora
5.2.2023. / 8.30 – 18.30 Meridijani, 2. dio Marin Kovačević Hora

5.
4.3.2023.  / 9.00-16.30 Fiziologija – Živčani sustav Marin Kovačević Hora
5.3.2023.  / 8.30 – 18.30 Meridijani, 3. dio Marin Kovačević Hora

6.

25.3.2023. / 9.00 – 12.00 Orijentalna dijagnoza Marin Kovačević Hora
25.3.2023. / 13.30 – 16.30 7 stupnjeva zdravlja i bolesti Marin Kovačević Hora
26.3.2023. / 8.30 – 18.30 Meridijani, 4. dio Marin Kovačević Hora
7. 22.-23.4.2023.
8.30 – 18.30
Rad na hari Sanja Novko

8.

20.5.2023.
9.00 – 16.30
Umijeće disanja za shiatsu praktičare Sanja Novko
21.5.2023.
8.30 – 18.30
Yu i Bo točke Slavica Ravnjak

 

 

9.

17.6.2023.
9.00-12.00
Uvod u cjelovitu prehranu prema makrobiotičkim načelima Makronovina učiteljica kuhanja
17.6.2023.
13.30 – 16.30
Životna energija hrane Makronovina učiteljica kuhanja
18.6.2023.
8.30 – 18.30
Prednji i stražnji medijalni kanal Slavica Ravnjak
10. 8.-9.07.2023.
9.00-16.30
Integracija, evaluacija i supervizija Shiatsu učitelj(i)
11. 2.-3.9.2023.
8.30-18.30
Bočni položaj u tretmanu Slavica Ravnjak
12. 23.-24.9.2023.
8.30 – 18.30
Sjedeći položaj u tretmanu Sanja Novko
13. 21.-22.10.2023.
8.30 – 18.30
Rad na strukturi 1 Slavica Ravnjak.
14. 18.-19.11.2023.
8.30 – 18.30
Rad na strukturi 2 Slavica Ravnjak
15. 9.-16.12.2023.
8.30 – 18.30
Zen shiatsu po Masunagi – intenziv 9.-12.12.2023. Marin
13.-16.12.2023. Sanja
16. 13.1.2024. / 9-16.30 Fiziologija – Probavni sustav Marin Kovačević Hora
14.1.2024. / 8.30 – 18.30 Bočni i sjedeći položaj po Masunagi Slavica Ravnjak
17. 3.2.2024. / 8.30-18.30 Integracija – Zen shiatsu po Masunagi Shiatsu učitelji
4.2.2024. / 9 – 16.30 Etičnost u odnosu praktičar – klijent 1.dio Tamara Dabić Kempf & Sanja Novko
18. 2.3.2024. / 9.00 – 16.30 Fiziologija – Reproduktivni sustav Marin Kovačević Hora
3.3.2024. / 8.30-18.30 Reproduktivni sustav – shiatsu rad 1.dio Sanja Novko
19. 23.3.2024. / 9.00-12.00 Zdravlje i prehrana – Reproduktivni sustav Makronovina učiteljica kuhanja
23.3.2024. / 13.30-16.30 Zdravlje i prehrana – oblozi i napici Makronovina učiteljica kuhanja
24.3.2024. / 8.30 – 18.30 Reproduktivni sustav – shiatsu rad 2.dio Sanja Novko
20. 19.-21.4.2024. / 8.30-18.30 Dijagnoza prema 5 elemenata transformacije Marin Kovačević Hora & Sanja Novko
21. 11.-12.5.2024. / 9.00-16.30 Integracija, supervizija i evaluacija Shiatsu učitelj(i)
22. 8.6.2024. / 9.00–16.30 Osnove poznavanja ličnosti Tamara Dabić Kempf
9.6.2024. / 9.00-16.30 QI integracija Shiatsu učitelj(i)
23. 29.-30.6.2024 / 9.00-16.30 Klinički rad (Meridijani) Shiatsu učitelj(i)
24. 31.8.-1.9.2024. / 8.30-18.30 Rad na strukturi 3 Slavica Ravnjak
25. 28.-29.9. 2024. /  8.30-18.30 Rad na strukturi 4 Slavica Ravnjak i Sanja Novko
26. 19.10.2024. / 9.00 – 16.30 Etičnost u odnosu praktičar – klijent 2.dio Tamara Dabić Kempf & Sanja Novko
20.10.2024. / 8.30-18.30 Integracija, kreativnost i prioriteti u tretmanu Sanja Novko
27. 9.11.2024. / 9.00-16.30 Umijeće prisutnosti za shiatsu praktičare Tamara Dabić Kempf
10.11.2024. / 9.00-16.30 Klinički rad Shiatsu učitelj(i)
28. 7.-8.12.2024. / 9.00 – 16.30 Klinički rad Shiatsu učitelj(i)
29. 9.-12.1.2025. / 9.00 – 16.30 Priprema za završnu provjeru znanja Shiatsu učitelji
30. veljača 2025. Završna provjera znanja – pismeni dio Shiatsu učitelji
  veljača 2025. Završna provjera znanja – praktični i usmeni dio Shiatsu učitelji

 

Makronova zadržava pravo promjene pojedinih termina u slučaju iznenadne spriječenosti predavača i nemogućnosti zamjene te u slučaju ograničavajućih epidemioloških mjera ii više sile.

Sudjelovanje na nastavi je obavezno.

Uzevši u obzir moguće iznenadne i nepredviđene situacije, tijekom cijele edukacije, moguće je izostati javiše

  • 23 školska sata teorijske nastave i
  • 43 školska sata praktične nastave

U slučaju da polaznik izostane više od navedenog broja sati nastave, mogućnost nastavka edukacije i način nadoknade razmatra stručni tim nastavnika