Raspored nastave

SADRŽAJ TERMINA EDUKACIJE ZA SHIATSU PRAKTIČARA

Termin 1
Orijentacija i vodič kroz edukaciju
Uvod u shiatsu pristup / Sanja Novko Kerdić
Osnovni tretman cijelog tijela / Sanja Novko Kerdić

Termin 2
Teorija i praksa jina i janga / Marin Kovačević Hora
Teorija 5 transformacije energije / Marin Kovačević Hora
Integracija – Osnovni tretman cijelog tijela / Sanja Novko Kerdić

Termin 3
Anatomija – glavne kosti / Marin Kovačević Hora
Meridijani po Tradicionalnom kineskom pristupu 1. dio / Marin Kovačević Hora

Termin 4
Anatomija – glavni mišići / Marin Kovačević Hora
Meridijani po Tradicionalnom kineskom pristupu 2. dio / Marin Kovačević Hora

Termin 5
Fiziologija – živčani sustav / Marin Kovačević Hora
Meridijani po Tradicionalnom kineskom pristupu 3. dio / Marin Kovačević Hora

Termin 6
Orijentalna dijagnoza / Marin Kovačević Hora
Sedam stupnjeva zdravlja i bolesti / Marin Kovačević Hora
Meridijani po Tradicionalnom kineskom pristupu 4. dio / Marin Kovačević Hora

Termin 7
Rad na hari / Sanja Novko Kerdić

Termin 8
Umijeće disanja za shiatsu praktičare / Sanja Novko Kerdić
Yu i Bo točke / Slavica Ravnjak

Termin 9
Uvod u cjelovitu prehranu prema makrobiotičkim načelima / Učiteljica kuhanja
Životna energija hrane / Učiteljica kuhanja
Prednji stražnji medijalni kanal / Slavica Ravnjak

Termin 10
Integracija, evaluacija i supervizija / shiatsu učitelji

Termin 11
Bočni položaj u tretmanu po tradicionalnom kineskom pristupu / Slavica Ravnjak

Termin 12
Sjedeći položaj u tretmanu po tradicionalnom kineskom pristupu / Sanja Novko Kerdić

Termin 13
Rad na strukturi 1. dio / Slavica Ravnjak

Termin 14
Rad na strukturi 2. dio / Slavica Ravnjak

Termin 15
Zen shiatsu po Masunaga pristupu / Marin Kovačević Hora & Sanja Novko
Ovaj termin je organiziran kao intenziv u trajanju od 8 dana

Termin 16
Fiziologija – Probavni sustav / Marin Kovačević Hora
Bočni i sjedeći položaj po Masunaga pristupu / Slavica Ravnjak

Termin 17
Integracija – Zen shiatsu po Masunaga pristupu / shiatsu učitelji
Etičnost u odnosu shiatsu praktičar – klijent 1. dio / Sanja Novko Kerdić & Tamara Dabić Kempf

Termin 18
Fiziologija – Reproduktivni sustav / Marin Kovačević Hora
Reproduktivni sustav – shiatsu rad 1. dio / Sanja Novko Kerdić

Termin 19
Cjelovit pristup prehrani za reproduktivni sustav  / Učiteljica kuhanja
Cjelovit pristup prehrani – oblozi i napitci  / Učiteljica kuhanja
Reproduktivni sustav – shiatsu rad 2. dio / Sanja Novko Kerdić

Termin 20
Teorija pet elemenata transformacije u dijagnostici stanja / Marin Kovačević Hora & Sanja Novko Kerdić
Ovaj termin je organiziran kao mini-intenziv u trajanju od 3 dana

Termin 21
Integracija, supervizija i evaluacija / shiatsu učitelji

Termin 22
Osnove psihološkog pristupa poznavanja ličnosti / Tamara Dabić Kempf
QI integracija / shiatsu učitelji

Termin 23
Klinički rad u području rada na meridijanima / shiatsu učitelji

Termin 24
Rad na strukturi 3. dio / Slavica Ravnjak

Termin 25
Rad na strukturi 4. dio / Sanja Novko Kerdić

Termin 26
Etičnost u odnosu shiatsu praktičar – klijent 2. dio / Sanja Novko Kerdić & Tamara Dabić Kempf
Integracija, kreativnost i prioriteti u tretmanu / Sanja Novko Kerdić

Termin 27
Umijeće prisutnosti za shiatsu praktičare / Tamara Dabić Kempd
Klinički rad / shiatsu učitelji

Termin 28
Klinički rad / shiatsu učitelji

Termin 29
Priprema za završnu provjeru znanja / shiatsu učitelji
Ovaj termin je organiziran kao intenziv u trajanju od četiri dana.

Termin 30
Završna provjera znanja koja se sastoji od pismenog te praktičnog i usmenog dijela

Trajanje nastave unutar pojedinih termina: od 9 do 16.30 sati ili od 9 do 18.30 sati ovisno o sadržaju

Sudjelovanje na nastavi je obavezno.

Uzevši u obzir moguće iznenadne i nepredviđene situacije, tijekom cijele edukacije, moguće je izostati najviše:

  • 23 školska sata teorijske nastave i
  • 43 školska sata praktične nastave

Nadoknada unutar navedene satnice izostanaka (način nadoknade, trajanje te eventualna dodatna naknada) određuje se u skladu sa sadržajem i trajanjem izostanka. 
U slučaju da polaznik izostane više od navedenog broja sati nastave, mogućnost nastavka edukacije i način nadoknade razmatra stručni tim nastavnika sukladno sadržaju i broju sati koje izostanak obuhvaća.

Iznos kotizacije za edukaciju uključuje sve redovne termine edukacije.
Za nadoknade izostanaka koji uključuju dodatnu satnicu učitelja/predavača određuje se iznos naknade ovisno o trajanju i vrsti angažmana učitelja/predvača.