SHIATSU PRAKTIČARI KOJI SU ZAVRŠILI OBRAZOVANJE PREMA PROGRAMU MEĐUNARODNE SHIATSU ŠKOLE HRVATSKA

 

Almaši Ladislav
Anđelić Elena
Bakanji Andrea
Bertol Andrea
Blažić Sabina
Botić Jadrić Sanja
Božić Alemka
Božić Rafaela
Božić Vedrana
Brnčić Julija
Bušić Renate
Cafuk Borka
Cetina Andrea
Crnjak Andrea
Dogan Morana
Dragojević Jelena
Drinovac Dubravka
Fatorić Roberto
Fingerhut Sanko
Fornažar Patricia
Franjić Manda
Grabić David
Grgas Suzana
Groeneweg Topolovec Mirjana
Gverić Korkut Ines
Gulin Nataša
Habek Branka
Heidler Gordana
Hofer Ljiljana
Jesenković Maja
Juratovac Vlasta
Jurišić Škara Maja
Jurković Pero
Jurković Dubravka
Keceli Mesaroš Silvija
Kelčec Suhovec Nada
Kružić Kristina
Kohut Mladen
Korać Dragutin
Korkut Luka
Kovačev Branka
Kovačević Hora Marin
Köster Otto
Linčir Marina
Lisica Ivan
Livaić Valentina
Lujić Tatjana
Lukačević Vlasta
Ljubičić Vesna
Mađar Tomislav
Malenica Dino
Marenić Ivan
Martinović Petar
Matić Jasenka
Matošić Dražen
Matušin Andreja
Milojević Mladen
Mujagić Emir
Mujkić Nusreta
Naranđa Otilija
Novko Sanja
Orešnik Mirjana
Pavlinić Zlatko
Pehadžić Dino
Petrinić Maja
Petrović Hrvoje
Pračinec Iva
Pribanić Igor
Pribanić Ines
Pulin Sonja
Puškarić Irena
Radić Marijana
Radinović Iskra
Radmanić Damir
Raković Damira
Ratković Tamara
Ravnjak Slavica
Rošić Katarina
Rota Larissa
Rutonić tatjana
Sačer Ksenija
Srdoč Neda
Stanojević Goran
Stojčić Maša
Sudac Mirjana
Šiljković nada
Trinajstić Blažević Blaženka
Večerić Antun
Žaja Sandra
Žunić Tilia