Kako bi si olakšali razumijevanje prirodnih tokova izvan i unutar sebe, koristimo se mapama i konceptima kojima objašnjavamo vlastita i tuđa ponašanja, fizičke manifestacije svojeg tijela i sve vrste događaja s kojima se susrećemo. Jedna od takvih mapa koja nam olakšava poimanje svijeta i samoga sebe je – 5 elemenata transformacije.

Radi se o pet povezanih faza u kretanju kroz svijet pojavnosti – svaki od elemenata ima svoju kvalitetu i povezan je sa parom organa i meridijana. Tako je voda povezana s bubrezima i mokraćnim mjehurom, drvo s jetrom i žučnim mjehurom, vatra sa srcem, zemlja sa slezenom, gušteračom i želucem, a metal s plućima i debelim crijevom.

Izvorno iz Tradicionalne kineske medicine, a dodatno oplemenjena iskustvom Zen shiatsua, mapa 5 elemenata nas uvodi u svijet jedinstvenog doživljaja i istraživanja samog sebe i svoje veze sa okolinom i okolišem kroz praktičnu primjenu znanja.

Ciklus je za tebe ako želiš:

  • steći uvid i iskustvo o shiatsu pristupu tijelu, tjelesnim sustavima i organima
  • želiš naučiti tehnike akupresure i samomasaže
  • ovladati tehnikama kojima si možeš pomoći u napetosti i stresu, kod umora i iscrpljenosti te nedostatka energije
  • upoznati shiatsu u atmosferi Međunarodne shiatsu škole u Makronovi 

Što dobivaš u smislu konkretnih znanja i vještina:

  • uvodno znanje i iskustvo 5 elemenata transformacije
  • znanje o karakteristikama elemenata 
  • kako prepoznati i djelovati na svoje stanje kroz mapu 5 elemenata transformacije
  • vježbe i navike kojima pozitivno možeš utjecati na svoju vitalnost
  • tehnike samomasaže i akupresure
  • Do-In vježbe (vježbe za energizaciju, vježbe disanja, istezanja meridijana i zvučne meditacije)

Ciklus su osmislili i vode učitelji Makronovine shiatsu škole:
Sanja Novko, Marin Kovačević Hora i Slavica Ravnjak
 

Trajanje ciklusa: 3.5. – 7.6. / tjedni susreti utorkom od 17.30 do 20.30 sati
Upisuje se cijeli ciklus – nije predviđeno pohađanje pojedinačnih radionica.

Cijena ciklusa
Opcija 1: 1.750 kn / akontacija u iznosu od 700 kn odmah po prijavi + 1.050 kn do 10.4.’22.

Opcija 2: 2.100 kn / akontacija u iznosu od 700 kn odmah po prijavi / 700 kn do 15.4.22. / 700 kn do 15.5.’22.

Napomene u vezi cijene, odustajanja i izostanaka:
– Upisuje se i uplaćuje cijeli ciklus. Nije predviđeno pohađanje pojedinačnih termina.
– Akontacija je nepovratna u slučaju odustajanja nakon 15.4.
– U slučaju odustajanja tijekom ciklusa potrebno je uplatiti cjelokupan iznos u obje opcije plaćanja.
– U slučaju izostanka – propuštene termine moguće je nadoknaditi s nekom od sljedećih grupa iste vrste programa.

 Prijave: info@makronova.com